Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Đàn Piano Phường 05, Quận Tân Bình, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 22/11/2020 15:48:43

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Đàn Piano,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng, 2.500.000
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T7, CN (chiều 15h -17h)
Thông tin: học sinh nữ, 8 tuổi
Yêu cầu gia sư: Nữ, GV: 2tr5 | SV: 2tr
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 05, Quận Tân Bình, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Đàn Piano 05 Quận Tân Bình TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: