Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Đàn Piano Phường 06, Quận 11, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 03/03/2021 02:00:27

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Đàn Piano,
Lớp dạy:
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi
Thời gian: sx chủ nhật
Thông tin: 2 hs nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ, dạy 1h30ph
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 06, Quận 11, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Đàn Piano 06 Quận 11 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: