Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Đàn Piano Phường 07, Quận 3, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 18/05/2021 10:58:29

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Đàn Piano,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 800.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 60phút/buổi
Thời gian: T6( từ 18h30 trở đi)
Thông tin: học viên nam trên 30 tuổi
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 07, Quận 3, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Đàn Piano 07 Quận 3 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: