Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Đàn Piano Phường 14, Quận 4, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 22/01/2021 06:58:31

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Đàn Piano,
Lớp dạy:
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: T2-4 (19h->
Thông tin: hv nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 14, Quận 4, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Đàn Piano 14 Quận 4 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: