Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Đàn Piano Phường 15, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/06/2021 15:42:38

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Đàn Piano,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T234567 (Sáng-chiều)
Thông tin: học viên 30t
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 15, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Đàn Piano 15 Quận Bình Thạnh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: