Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Đàn Piano Phường 15, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 02/11/2020 13:06:28

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Đàn Piano,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng, 300k/1buổi
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sáng T7 (10h -11h30)
Thông tin: 2 học sinh
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 15, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Đàn Piano 15 Quận Phú Nhuận TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: