Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Đàn Piano Phường Bình Trị Đông B, Bình Tân, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/01/2021 07:48:58

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Đàn Piano,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 60phút/buổi
Thời gian: T246 (17h30-18h30
Thông tin: Học sinh nữ, đã học qua
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Bình Trị Đông B, Bình Tân, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Đàn Piano Bình Trị Đông B Bình Tân TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: