Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Đàn Piano Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/11/2020 22:07:33

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Đàn Piano,
Lớp dạy:
Mức lương: 1.600.000đ/tháng, 200k/giờ
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 60phút/buổi
Thời gian: T2,6 (sau 16h30 trở đi)
Thông tin: học sinh nữ 8 tuổi, đã học đàn
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Đàn Piano Linh Đông Quận Thủ Đức TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: