Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Đàn Piano Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/05/2021 21:57:29

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Đàn Piano,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 60phút/buổi
Thời gian: Tối T6 (18h30 – 19h30), Sáng T7 (9h – 10h)
Thông tin: học sinh nữ 7 tuổi, mới bắt đầu học.
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Đàn Piano Linh Xuân Quận Thủ Đức TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: