Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Đàn Piano Phường Long Trường, Quận 9, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 08/11/2020 18:37:33

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Đàn Piano,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 60phút/buổi
Thời gian: T234567 (9h – 17h)
Thông tin: học viên nữ 30t, đã biết sơ sơ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Long Trường, Quận 9, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Đàn Piano Long Trường Quận 9 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: