Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Đàn Piano Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 28/05/2021 07:15:10

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Đàn Piano,
Lớp dạy:
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 60phút/buổi
Thời gian: Chọn T7, CN (từ 13h đến 17h)
Thông tin: học sinh nữ, 12tuổi, biết sơ sơ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Đàn Piano Tăng Nhơn Phú A Quận 9 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: