Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Lớp 10 Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/01/2021 12:38:10

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Hóa,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 600.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn 234567 (Từ 18h trở đi)
Thông tin: Học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Lớp 10 Bình Chánh Bình Chánh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: