Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Lớp 10 Phường 14, Quận 8, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 17/11/2020 03:26:34

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Hóa,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 1.300.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sáng T35 (9h -11h)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 14, Quận 8, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Lớp 10 14 Quận 8 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: