Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Lớp 10 Phường 15, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 11/11/2020 02:16:14

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Hóa,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 800.000đ/tháng, giáo viên 1.000.000
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T6 (19-21h)
Thông tin: học sinh nữ, trường marie curie
Yêu cầu gia sư: Nữ, sv: 800k // gv 1tr
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 15, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Lớp 10 15 Quận Bình Thạnh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: