Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Lớp 10 Phường An Lợi Đông, Quận 2, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/05/2021 18:14:10

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Hóa,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp với học sinh: (các tối từ 18h trở đi), T7 (cả ngày), Chiều CN
Thông tin: học sinh nữ, trường Nguyễn Hữu Thọ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường An Lợi Đông, Quận 2, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Lớp 10 An Lợi Đông Quận 2 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: