Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Lớp 10 Phường Bình An, Quận 2, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 16/11/2020 23:03:15

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Hóa,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 800.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T5 (17h30 -19h)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Bình An, Quận 2, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Lớp 10 Bình An Quận 2 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: