Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Lớp 11 Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/01/2021 04:18:28

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Hóa,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 300.000đ/buổi
Số buổi: 2 buổi – Dạy 180phút/buổi
Thời gian: Sáng T2,CN (8h-11h)
Thông tin: Học sinh nữ, trường Phước long
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ, Phí: 50k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Lớp 11 Lê Minh Xuân Bình Chánh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: