Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Lớp 11 Phường 01, Quận 6, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 03/06/2021 12:45:12

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Hóa,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 150.000đ/buổi
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Cn (Sáng- chiều – tối)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ, Thu phí: 150k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 01, Quận 6, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Lớp 11 01 Quận 6 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: