Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Lớp 11 Phường 08, Quận 11, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 23/05/2021 17:39:50

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Hóa,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T6 (18h30-20h30)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 08, Quận 11, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Lớp 11 08 Quận 11 TPHCM

Viết một bình luận