Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Lớp 11 Phường 13, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 19/05/2021 06:15:49

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Hóa,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T24 (19h30- 21h), T6 (17h30)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 13, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Lớp 11 13 Quận Bình Thạnh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: