Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Lớp 11 Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 05/01/2021 22:10:44

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Hóa,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Tối T4 + CN: sắp xếp (hoặc có thể sắp xếp thêm)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ, Dạy lâu dài lên lớp 12 luôn
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Lớp 11 Hiệp Bình Chánh Quận Thủ Đức TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: