Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Lớp 11 Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 08/04/2021 09:33:40

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Hóa,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 2.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: tối t246
Thông tin: hs nam, học lớp chuyên anh
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Lớp 11 Tây Thạnh Quận Tân Phú TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: