Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Lớp 11 Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 27/05/2021 04:04:35

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Hóa,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T7,CN (sắp xếp sáng- chiều – tối)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Lớp 11 Thạnh Lộc Quận 12 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: