Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Lớp 11 Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 27/05/2021 20:43:46

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Hóa,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T246 (19h30 -21h30)
Thông tin: học sinh nam, học yếu hóa
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Lớp 11 Trung Mỹ Tây Quận 12 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: