Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Lớp 11 Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 28/12/2020 15:07:10

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Hóa,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T7 (sáng), CN (sáng hoặc chiều)
Thông tin: học sinh nữ, trường Trưng Vương
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Lớp 11 Trường Thọ Quận Thủ Đức TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: