Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Lớp 12 Xã Bình Lợi, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 26/12/2020 04:50:45

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Hóa,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 600.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: sáng T2 hoặc T4
Thông tin: học sinh nữ, trường Thủ đức
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Bình Lợi, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Lớp 12 Bình Lợi Bình Chánh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: