Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Lớp 12 Xã Nhuận Đức, Huyện Củ Chi, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 03/05/2021 03:12:11

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Hóa,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sắp xếp với ph
Thông tin: hs nam
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Nhuận Đức, Huyện Củ Chi, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Lớp 12 Nhuận Đức Củ Chi TPHCM

Viết một bình luận