Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Lớp 12 Ôn Thi Đại Học Xã Bình Lợi, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/01/2021 18:19:51

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Hóa,
Lớp dạy: Lớp 12, Ôn Thi Đại Học,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T2345 (từ 19h30-21h)
Thông tin: trường trần văn giàu, học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Bình Lợi, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Lớp 12 Ôn Thi Đại Học Bình Lợi Bình Chánh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: