Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Lớp 12 Ôn Thi Đại Học Phường 07, Quận Tân Bình, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 10/11/2020 22:46:07

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Hóa,
Lớp dạy: Lớp 12, Ôn Thi Đại Học,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T23456(18h-20h)
Thông tin: Học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 07, Quận Tân Bình, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Lớp 12 Ôn Thi Đại Học 07 Quận Tân Bình TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: