Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Lớp 12 Phường 04, Quận 11, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 29/04/2021 16:20:51

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Hóa,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: tối T5-7 18h->
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 04, Quận 11, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Lớp 12 04 Quận 11 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: