Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Lớp 12 Phường 07, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 05/01/2021 15:09:20

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Hóa,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: sắp xếp
Thông tin: học sinh nam, trường Bùi Thị Xuân
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ, Lớp 11 lên 12 (học hè)
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 07, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Lớp 12 07 Quận Phú Nhuận TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: