Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Lớp 12 Phường 10, Quận 11, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/06/2021 20:17:44

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Hóa,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 900.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T6 (18h-19h30)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 10, Quận 11, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Lớp 12 10 Quận 11 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: