Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Lớp 12 Phường 11, Quận 6, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 19/06/2021 16:41:09

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Hóa,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: Chiều săp xếp (rãnh từ 2h ->5h)
Thông tin: hs nam, yếu hóa
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 11, Quận 6, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Lớp 12 11 Quận 6 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: