Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Lớp 12 Phường 15, Quận Gò Vấp, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 27/05/2021 14:09:15

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Hóa,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 180phút/buổi
Thời gian: T2 hoặc T6, CN (sau 18h)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 15, Quận Gò Vấp, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Lớp 12 15 Quận Gò Vấp TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: