Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Lớp 12 Phường 16, Quận 4, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 27/12/2020 13:16:23

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Hóa,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2, CN (từ chiều đến tối)
Thông tin: học sinh nữ, trường Hoàng Hoa Thám
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ, Dạy lâu dài
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 16, Quận 4, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Lớp 12 16 Quận 4 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: