Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Lớp 12 Phường An Phú Đông, Quận 12, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 20/06/2021 03:39:39

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Hóa,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: chiều T3,5,7 (1h30-3h30)
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường An Phú Đông, Quận 12, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Lớp 12 An Phú Đông Quận 12 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: