Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Lớp 12 Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 18/11/2020 07:54:29

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Hóa,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp với phụ huynh
Thông tin: học sinh nữ trường Lạc Hồng
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Lớp 12 Bến Thành Quận 1 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: