Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Lớp 12 Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/01/2021 04:44:40

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Hóa,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T24 (từ 18h trở đi)
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Lớp 12 Bình Trưng Tây Quận 2 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: