Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Lớp 12 Phường Hiệp Phú, Quận 9, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 14/11/2020 11:51:40

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Hóa,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 650.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T4( từ 19h trở đi)
Thông tin: học sinh nam trường Bình Phú
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ, ưu tiên gia sư bên bách khoa
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Hiệp Phú, Quận 9, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Lớp 12 Hiệp Phú Quận 9 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: