Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Lớp 12 Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 05/06/2021 00:14:33

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Hóa,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chiều T7, CN
Thông tin: học sinh nữ, trường Á Châu
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Lớp 12 Phú Thạnh Quận Tân Phú TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: