Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Lớp 12 Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 23/12/2020 16:18:39

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Hóa,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T3,5 (từ 18h trở đi) hoặc T7, CN (ban ngày)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Lớp 12 Phú Trung Quận Tân Phú TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: