Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Lớp 8 Phường An Lợi Đông, Quận 2, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 29/04/2021 02:18:46

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Hóa,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sx tối T2->T6 (18h->
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường An Lợi Đông, Quận 2, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Lớp 8 An Lợi Đông Quận 2 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: