Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Lớp 9 Xã Trung Chánh, Huyện Hóc Môn, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 25/12/2020 10:25:16

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Hóa,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T234567 (sắp xếp tối)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Trung Chánh, Huyện Hóc Môn, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Lớp 9 Trung Chánh Hóc Môn TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: