Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Lớp 9 Phường 03, Quận 6, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 27/02/2021 11:38:37

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Hóa,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: tối t3+ t5 (5h30->)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ, Gia sư kèm luôn toán lớp 4 cho bé em
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 03, Quận 6, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Lớp 9 03 Quận 6 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: