Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Lớp 9 Phường 08, Quận 4, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 10/11/2020 19:16:01

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Hóa,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T4 (18h30, 19h), chiều CN (15h – 18h)
Thông tin: học sinh nữ, trường Văn Lang
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 08, Quận 4, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Lớp 9 08 Quận 4 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: