Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Lớp 9 Phường 10, Quận 11, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 02/03/2021 17:41:00

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Hóa,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: T3-6 6h–>
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 10, Quận 11, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Lớp 9 10 Quận 11 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: