Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Lớp 9 Phường Tân Tạo A, Bình Tân, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 28/04/2021 17:05:57

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Hóa,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sắp xếp
Thông tin: 2 hs
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ, 4/6 bắt đầu học
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Tân Tạo A, Bình Tân, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Lớp 9 Tân Tạo A Bình Tân TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: