Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Ôn Thi Đại Học Phường 08, Quận 4, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 03/06/2021 15:23:21

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Hóa,
Lớp dạy: Ôn Thi Đại Học,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chiều T4 (chọn từ 14h đến 17h)
Thông tin: 2 học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 08, Quận 4, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Ôn Thi Đại Học 08 Quận 4 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: