Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Ôn Thi Đại Học Phường 12, Quận Tân Bình, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/01/2021 06:29:55

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Hóa,
Lớp dạy: Ôn Thi Đại Học,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T234567 (Học sinh rãnh từ 7h đến 17h)
Thông tin: Học sinh nam, thi lại 12
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 12, Quận Tân Bình, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Ôn Thi Đại Học 12 Quận Tân Bình TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: