Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/06/2021 17:01:33

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Hóa,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp (học viên rãnh cả ngày)
Thông tin: học viên nữ, cần học Hóa Sinh đại học
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ, Hóa sinh là môn cơ bản trong ngành Dược
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Bình Thọ Quận Thủ Đức TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: